• AMAÇ; 

  Bakırköyspor Gençlik Geliştirme Program Koordinatörlüğü ile organik bir bütünlük içinde çalışmalarını yürütmek,
  Çocukların erken yaşlarda futbolla tanışmalarını sağlamak,

  Çocukların küçük yaşlarda sistemli ve disiplinli çalışmalar sonucunda futbol eğitimi almalarına yardımcı olmak,

  Çocuklarımızın bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel olarak gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olmak,

  Sosyal yaşamda kendi kendilerine yetebilen, topluma yararlı bireyler olarak kazandırılmasına katkıda bulunmak,

  Çocuklara futbol oyununu sevdirmek, iyi bir taraftar ve futbolsever olmasını sağlamak,

  Çocuklara spor sevgisini ve Bakırköyspor ruhunu aşılamak, 

  Futbol okullarımızdaki yetenekli çocukları tespit etmek ve bu yetenekleri futbol yarışmacı takımlarımızın hizmetine sunmak,

  İLKELER;

  Bakırköyspor Futbol Okulları, Futbol Okulları Koordinatörlüğünün belirlediği kalite standartlarına uygun tesislerde yapar,

  Bakırköyspor Futbol Okulları, Futbol Okulları Koordinatörlüğünün belirlediği işletici ve antrenör kriter talimatnamesini uygular,

  Bakırköyspor Futbol Okulları, Futbol Okulları teknik sorumlusunun hazırladığı eğitim programını uygular,

  Bakırköyspor Futbol Okulları periyodik olarak ve belirli aralıklarla işletici, antrenör ve eğitim programı kriterlerine uygunluğu denetlenir. 

  HEDEFLER;

  Futbol okullarından yarışmacı takımlarımıza yetenekli oyuncuların kazandırılması,

  Bakırköyspor futbol okulundan yarışmacı takımlara gelecek oyuncu sayısının her yıl artırılmasını sağlamak,
  Çocukların Bakırköyspor kulübü ile özdeşleşmesi.

  VİZYON;

  Bakırköyspor  Okullarına gelen çocuklarımıza, yetenekleri doğrultusunda en mükemmel futbol eğitimi ve olanaklarını sunmak.  

  MİSYON;

  Futbol Okulu düzeyinde çocuklara yönelik çalışmalarda en yüksek kalitede futbol eğitimi vermek, çocuklara teknik ve sosyal alanda temsili yetenekleri kazandırmak.
   


X